* Ban giám hiệu

1.Trần Văn Bảy (Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng)
2.Trần Thị Loan Phương ( Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng)

* Các tổ chuyên môn

I. Tổ Toán- Tin học
1. Nguyễn Thị Mộng Đầy (Tổ trưởng)

2. Trần Văn Vũ (P. Tổ trưởng)

3. Phạm Từ Duy

4. Trần Ngọc Tuyền

5. Nguyễn Thành Nhân

6. Huỳnh Đạt Đức

7. Trần Thị Loan Phương

II. Tổ Văn- Anh văn

1. Nguyễn Thị Thùy Trang (Tổ trưởng)

2. Nguyễn Thị Linh Phương (P. Tổ trưởng)

3. Huỳnh Thị Ngọc Hà

4. Phạm Hà Trình

5. Phạm Minh Thiện

6. Trần Văn Sơn

7. Trần Hữu Triệu

8. Thạch Thành Thanh

9. Thạch Thị Thia Qui

10. Trần Văn Bảy

III. Tổ KHXH- GDCD- HĐGD

1. Giang Ngọc Thúy (Tổ trưởng)

2. Nguyễn Văn Thắng

3. Huỳnh Thị Ngọc Yến

4.Nguyễn Trung Ngãi

5. Lâm Quốc Việt

6. Trần Thị Trang Thư

IV. Tổ KHTN- Công nghệ

1. Nguyễn Thị Thúy Kiều (Tổ trưởng)

2. Dương Thị Mỹ Hạnh ( Chủ tịch Công đoàn cơ sở)

3. Trịnh Thị Thanh Trúc

4. Nguyễn Thị Mỹ Phương

5. Trần Thị Hồng Lam

6. Bùi Thị Nga

V. Tổ Văn phòng

1. Lâm Thị Hiếu

2. Lê Thị Ngọc Yểm

3. Trần Dương Quế Chi

4. Nguyễn Văn Phát